Waarom opkoopbescherming de problemen op de woningmarkt niet zal oplossen

De opkoopbescherming houdt in dat gemeenten beleggers in bepaalde segmenten of gebieden kan weren een woning aan te kopen die voor verhuur bestemd is. De maatregelen worden getroffen om starters meer kans te geven op de woningmarkt.

Het weren van beleggers zal zorgen voor minder omzettingen van koop naar huur. Dit betekent dat het voor huurders lastiger zal zijn om een huurwoning te vinden. Dit terwijl er reeds een tekort aan huurwoningen is. Er zijn geen maatregelen getroffen door de overheid om de druk op de huurmarkt te compenseren op korte termijn. Op langere termijn is er wel een ambitie om meer te bouwen, maar ook dit zal waarschijnlijk het huurtekort niet gaan oplossen. Een direct gevolg van de opkoopbescherming is dus groter huurtekort en een verdere stijging van de huurprijzen. Daar waar de opkoopbescherming dus een oplossing moet bieden voor de woningmarkt problematiek, levert het voor huurders juist grotere problemen op. De zorg voor de huurmarkt wordt door diverse partijen onderschreven, zo geeft DNB-directeur Olaf Sleijpen aan zelfs te vrezen voor een averechts effect van de opkoopbescherming als gevolg van bovenstaande en onderstreept vastgoedexpert Madeline Buijs van Abn-Amro het effect van huurprijsverhoging door de opkoopbescherming in een artikel in de Telegraaf. De Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) stelt zelfs dat de Nederlandse huursector juist groter zal moeten worden en heeft zich al eerder uitgesproken als tegenstander van de opkoopbescherming.

Daarnaast is het mijns inziens ook maar de vraag of de starter degene is die gaat profiteren van de opkoopbescherming. Concurrenten op de markt zijn immers ook de doorstromers die door middel van inbreng van de overwaarde op hun huidige woning een groot voordeel hebben ten opzichte van de starter. Zij kunnen met hun middelen uit overwaarde immers hoger bieden. Het is dus maar de vraag of de opkoopbescherming de starter dus Γ©cht gaat helpen.

Tenslotte zorgen beleggers ook vaak voor verbetering van de kwaliteit van het woningaanbod doordat zij investeren in de vernieuwing en verduurzaming van de woningvoorraad. Door beleggers te weren zal dit effect mogelijk achterblijven komende jaren.

Kijkende naar bovenstaande is de commercieel vastgoedsector in Nederland juist van cruciaal belang en zou de overheid haar beleggers moeten koesteren. Termen als huisjesmelkers zijn overdreven en vaak onjuist. Een belegger heeft over het algemeen een lange termijn belang en het uitknijpen van huurders past niet in die visie, uitzonderingen daargelaten, deze mogen niet het imago van de vastgoedbelegger overschaduwen. Beleggen betekent risico lopen, hier mag mijns inziens ook een rendement tegenover staan. Voorkom maatregelen die op de korte termijn logisch lijken, maar die de problemen op de woningmarkt op de langere termijn nog verder vergroten.

Kom in contact met Michel

Vanuit zijn focus op ondernemers en investeerders is Michel hΓ©t aanspreekpunt voor fix & flip of overbruggingsfinancieringen. Zelf is hij ook actief op het gebied van vastgoedtransformaties. Zijn persoonlijke netwerk zit vooral in omgeving Salland. Stuur hem gerust een bericht!