2020 wordt “VASTGOED”

De beleggingsvolumes op de commerciële vastgoedmarkt zijn de afgelopen twee jaar tot een historisch hoog niveau gestegen. Colliers schat dat in 2019 voor ongeveer 8,5 miljard euro in woningen is belegd. Dit komt deels door pensioenfondsen en buitenlandse investeerders, maar onderschat ook zeker jou aandeel niet. Dat er zoveel werd geïnvesteerd in woningen, is een prachtige ontwikkeling als je het ons vraagt.

Grote behoefte aan woningen
Want de krapte op de woningmarkt blijft toenemen. Tot 2030 moeten er jaarlijks minstens 75.000 woningen bijkomen om het groeiende aantal huishoudens in Nederland te kunnen huisvesten. Dat zorgt voor oplopende prijzen op de koopwoningmarkt – een stijging van 7,2% in het 3e kwartaal 2019 t.o.v. kwartaal 3 2018 –, maar ook voor prijsstijgingen op de huurwoningmarkt: nieuwe huurders betalen in Nederland gemiddeld 11,58 euro per m2. De stikstofproblematiek leidt nu tot meer stagnatie in de woningmarkt en zorgt op termijn voor een toename in krapte. Beleggen in woningen blijft hierdoor interessant, ondanks de druk op rendementen die de komende jaren vanwege de oplopende koopprijzen wordt verwacht. Zo zien we bijvoorbeeld een toename in het aantal kantoorpanden dat wordt getransformeerd tot bijvoorbeeld een appartementencomplex.

Nieuwe kansen
Wie in panden met een retailbestemming belegt, moest in 2019 kritisch naar de markt kijken en zal dat in 2020 ook moeten blijven doen. Met het toenemende aantal online aankopen, kunnen we niet ontkennen dat er segmenten zijn die het moeilijk hebben. Steeds vaker wordt wonen en werken gemixt. Winkels, horeca, hotels, culturele- en zelfs maatschappelijke voorzieningen worden in één straat, soms zelfs in één complex gehuisvest. Het is dus niet verrassend dat we ook veel kantoren in stedelijke omgevingen, tussen winkels en woningen zien. Verduurzaming is daarbij overigens een hot topic: voor 2023 moeten alle kantoorpanden getransformeerd zijn naar energiezuinige werkomgevingen met minstens label C.

In 2020
Ook in 2020 kijken wij graag met je mee als je nieuwe kansen ziet. Of je nu starter bent en je voor het eerst werk wil maken van een vastgoedbelegging, of een grote investeerders die de portefeuille willen uitbreiden. Graag denken wij met je mee en helpen je graag bij het zoeken van een passende financiering voor je beleggingspand(en).

Kom in contact met Edo

Ruim twintig jaar ervaring in de financiële sector. Gewerkt bij de ING Groep en de Rabobank en sinds 2015 zelfstandig ondernemer.