Aflossingsvrij:
Bij deze financieringsvorm betaal je alleen rente en geen aflossing. Het voordeel van deze leningsvorm is dat de maandelijkse uitgaven laag zijn. Een aflossingsvrije lening is bij verschillende geldverstrekkers vaak mogelijk tot 50 of 60% van de marktwaarde in verhuurde staat.

Lineair:
De te betalen termijnen bestaan uit rente en aflossing. Hierbij is de aflossing gelijkmatig verdeeld over de looptijd van de lening.  De verschuldigde rente wordt berekend over het nog openstaande saldo van het geleende bedrag. Aan het einde van de looptijd is de gehele lening afgelost.

Annuïteit:
Bij een annuïteitenlening blijft de maandelijkse som van aflossing en rente gelijk, gedurende de gehele looptijd van de lening. Bij aanvang bestaat het grootste deel van de maandelijkse annuïteit uit rente. Door de maandelijkse aflossing worden je rentelasten lager. Omdat de totale lasten gelijk blijven, wordt het aflossingsdeel gedurende de looptijd groter. Aan het einde van de looptijd is de gehele lening afgelost.

In overleg met jou kiezen we samen voor de best passende financieringsvorm.

  • Twintig jaar ervaring in vastgoedfinanciering

  • Deskundig advies voor iedereen

  • Snel & eenvoudig geholpen