Alles wat je wilt weten over huurcontracten.

Voorafgaand aan de verhuur van een woning gaan de verhuurder en huurder een huurovereenkomst aan middels een huurcontract. Er zijn een aantal zaken die in elke huurovereenkomst terugkomen:

1.    De volledige naam van de huurder

2.    De volledige naam van de verhuurder

3.    De huur, all-in of verdeeld in kale huur en servicekosten

4.    De hoogte van de eventuele borg

5.    Het adres

6.    Een omschrijving van de huurwoning

7.    De startdatum van het huurcontract

8.    Het tijdstip van betaling en de manier waarop

9.    Datum wanneer de huur omhoog gaat

10. Regels voor de bewoners

11. De handtekening van u en uw verhuurder

Indien het gaat om de (ver)huur van een onzelfstandige woonruimte kan hier nog bijkomen:

12. Privacy

13. Regels tegen overlast

14. Gebruik van de gedeelde ruimtes zoals de badkamer en keuken

15. Schoonmaak van gedeelde ruimten

Borg.

Er mag borg gevraagd worden aan de huurder. Mochten na afloop van de huur reparaties nodig zijn, dan kan hij deze met de borg betalen. Een borg moet redelijk zijn. Denk daarbij aan maximaal drie maanden. De huurder krijgt de borg na beëindiging van het huurcontract weer terug, tenzij de verhuurder nog iets te vorderen heeft. Dan mag hij dit bedrag verrekenen met de borg.

Duur van de arbeidsovereenkomst.

Sinds 2016 is het voor een verhuurder wettelijk ook mogelijk om een tijdelijk huurcontract te verschaffen. Dit houdt in dat er in het huurcontract een duidelijke termijn wordt opgenomen wanneer het contract eindigt. Voor zelfstandige woonruimten is deze periode maximaal 2 jaar. Voor onzelfstandige woonruimten zoals een studentenkamer geldt een maximale huurperiode van 5 jaar. Bij gewenste beëindiging dient de verhuurder maximaal 3 en minimaal 1 maand voor gestelde einddatum het contract op te zeggen. Doet hij dit niet, wordt het contract omgezet in een contract voor onbepaalde tijd. Staat er in het huurcontract geen tijdelijke termijn genoemd? Dan gaat het om een huurovereenkomst voor onbepaalde tijd.

Opzegtermijn.

Wilt u als huurder de huurovereenkomst beëindigen? Zowel de huurder als de verhuurder dient de huur altijd schriftelijk en per aangetekende brief op te zeggen. De opzegtermijn van de overeenkomst is hetzelfde als de betalingstermijn. Heeft de huurder een betalingstermijn van één maand? Dan is zijn opzegtermijn ook één maand van te voren.

Kom in contact met Michel

Ruim vijftien jaar ervaring op het gebied van zakelijke financieringen en sinds 2012 actief als zelfstandig financieel expert op het gebied van bedrijfs- en vastgoedfinanciering.