Hoe zorg je dat je succesvol financiering krijgt op je beleggingspand

Je hebt het perfecte pand gevonden en overeenstemming met de verkoper over de aankoop. Je hebt financiering nodig voor de aankoop. Waar moet je rekening mee houden?

–          Zorg voor een goede waardebepaling. Uiteindelijk zal er natuurlijk een taxatie plaats moeten vinden, maar ook voordat deze is uitgevoerd kun je zelf een goede inschatting maken van de waarde. Een financier bekijkt hierbij de marktwaarde in verhuurde staat. Vaak ligt deze lager dan de marktwaarde vrij van huur. Een ervaren belegger kan waarschijnlijk zelf al een goede inschatting maken. Er zijn ook openbare registers waarin je de waarde kunt vergelijken. Denk aan het WOZ waardeloket voor het opvragen van de WOZ waarde, het Kadaster om de vroegere koopsom en aankoopdatum in te zien of Funda ter vergelijking met objecten in de omgeving.

–          Zorg voor voldoende eigen inbreng. Financiers hebben vaak een bepaalde norm voor beleggingspand financieringen. De meesten financieren op woningen tot maximaal 80% van de waarde in verhuurde staat. Er zijn echter ook enkele aanbieders die tot 90% gaan. Aangezien de waarde in verhuurde staat vaak lager ligt dan de koopsom zal dit gat opgevangen moeten worden met eigen middelen. Vergeet daarnaast ook de overdrachtsbelasting (8% van de koopsom) en afsluit/advieskosten niet. Indien je bijvoorbeeld een overwaarde op een ander beleggingspand of eigen woning hebt is het zeer interessant om te bekijken of je deze eigen inbreng hieruit vrij kunt maken!

–          Geef niet direct op bij de eerste afwijzing. Vele beleggers richten zich in eerste instantie op hun huisbank. Echter zijn er vele partijen die beleggingspanden financieren. De banken zijn hierbij de meest traditionele financiers. Er zijn zeker 25 verschillende aanbieders te vinden op de markt en daarnaast is er ook nog de optie om de financiering onder te brengen bij crowdfunding platformen of private investeerders.

–          Houd rekening met de juiste rentestand. Er zijn verschillende typen rentestanden. Het eerste verschil zit al in het feit of je als zakelijk of particulier belegger wordt aangemerkt. Dit is afhankelijk van het aantal panden wat je in bezit hebt en de hoogte van de huurinkomsten die je ontvangt. De rente voor een particuliere belegger ligt vaak lager dan voor een zakelijk belegger. Daarnaast is de rente afhankelijk van de hoogte van de financiering ten opzichte van de waarde. De meeste financiers hanteren waardeklassen van <60%, <70%, <80% en <90%.

Wij als intermediair weten onze weg te vinden tussen deze aanbieders en kunnen voor jou de beste partij vinden met voorwaarden passend bij jouw wensen. Vaak zijn de doorlooptijden via een adviseur sneller en gelden er bij de financier geen additionele afsluitkosten. Wij zullen jou wijzen op al bovenstaande zaken en je aan de hand meenemen tijdens het aanvraagproces. Neem gerust contact met ons op voor een gratis QuickScan van jouw plannen!

Kom in contact met Edo

Edo weet alles van consumenten(financieringen). Van startend beleggers tot eigen woning financieringen. Edo is van de creatieve oplossingen voor lastige casussen en zijn focus ligt op regio Twente. Eens sparren? Stuur hem een bericht.