Onderhoud van uw beleggingspand

Bij aankoop van een beleggingspand krijg je te maken met diverse onderhoudskosten. Onderhoud isvaak goed te plannen, maar onvoorzien onderhoud zal ook voorkomen en moet veelal directuitgevoerd worden.

Wij adviseren altijd, om voldoende reserves aan te houden voor onderhoud.Tijdens de aanvraag van een financiering, zullen wij altijd rekening houden met deonderhoudskosten.
Ook kan er voor het onderhoud een onderhoudsplan worden opgesteld. Sommige geldverstrekkers nemen dit mee in hun beoordeling.

Daarnaast heb je bij sommigegeldverstrekkers de mogelijkheid (een deel van) de lening op te nemen als aflossingsvrije lening enbij andere dien je weer meer af te lossen. Als klant is het dus van belang om zelf goed na te denkenof je veel wil aflossen, of juist meer in de kasstroom (cashflow) over wil houden, om op deze wijze tekunnen reserveren voor onderhoud. Bij de selectie van de geldverstrekker is het belangrijk om hiergoed over na te denken.

Kom in contact met Michel

Ruim vijftien jaar ervaring op het gebied van zakelijke financieringen en sinds 2012 actief als zelfstandig financieel expert op het gebied van bedrijfs- en vastgoedfinanciering.