Wat is het verschil tussen de particuliere en professionele belegger?

Als je je je eerste of tweede pand aankoopt kun je waarschijnlijk nog onder particuliere voorwaarden financieren. Dit is gunstig omdat de rente onder particuliere voorwaarden vaak wat lager is dan onder zakelijke voorwaarden (momenteel is het verschil +/- 0,5% – 1,0%). Het aanvraagproces voor dit type financieringen lijkt sterk op het proces voor reguliere woninghypotheken. Er wordt een inkomenstoets gedaan en de adviseur schrijft een adviesrapport op basis van verschillende scenario’s. Het proces verloopt onder de reikwijdte van de Wft, je hebt dan ook consumentenbescherming.  Veel financiers hanteren richtlijnen voor bepaling of je als consument gefinancierd mag worden; bijvoorbeeld:

  • Een maximaal aantal panden in bezit
  • Het inkomen uit huurinkomsten mag maximaal een X percentage van het totale inkomen zijn
  • Aankoop in box 3 en niet vanuit een zakelijke entiteit

De financiering als professional levert weliswaar een iets hogere rente op, maar de toetsing is minder uitgebreid. Er wordt namelijk niet op inkomen getoetst maar op huurstroom. Je zou kunnen zeggen dat de professionele financiering meer een objectfinanciering is, terwijl de particuliere financiering ook de volledige privé situatie toetst. Om deze reden zijn er minder stukken benodigd. De professionele financiering valt ook buiten de reikwijdte van de Wft. Ook zijn de aflossingsvrije opties voor professionals ruimer.

Stel je zou nu nog kwalificeren als particulier maar je hebt de ambitie om professional te worden. In dit geval zijn er ook financiers die met een kennistoets en ambitieverklaring/businessplan toch een financiering onder professionele voorwaarden verstrekken. De scheidslijn particulier/professional kan hierom soms dun zijn. Jouw adviseur helpt jou bij het vinden van de meest passende financieringsvorm.

Omdat de beide trajecten dusdanig van elkaar verschillen zie je vaak ook een scheiding van de diensten van adviseurs. Zo doen sommige hypotheekadviseurs ook particuliere beleggingshypotheken, maar geen professionele. Ook zie je dit andersom, de zakelijke adviseur die ook professionele beleggers financiert. Echter zien we dat de trajecten vaak veel samenhang hebben. De particulier wordt op den duur professional of de professional heeft een wijziging in zijn privé situatie m.b.t. zijn eigen woning hypotheek. Hierom bemiddelen wij in beide trajecten. We hebben beide specialisaties in huis en kunnen hierom zowel de particulier als de professional bedienen. Neem gerust contact op om de mogelijkheden te bespreken!

Kom in contact met Leonie

Ruim 6,5 jaar ervaring op gebied van zakelijke financieringen bij Rabobank. Actief in regionale en landelijke (vastgoed)netwerken.