Wat zijn de voor- en nadelen van een hogere WOZ-waarde voor jou als belegger?

Hoe wordt de WOZ-waarde berekend?

Gemeenten bepalen de waarde van onroerende zaken (WOZ-waarde) door een taxatie. Hierbij gaat de gemeente uit van het bedrag dat de onroerende zaak zou moeten opbrengen op 1 januari van het vorige jaar. Dit is de waardepeildatum. Verder in dit blog kom je meer te weten over de WOZ-beschikking en de toenemende WOZ-waarde in 2023.

Hoe wordt de WOZ-beschikking gehanteerd?

Was jij op 1 januari van het afgelopen jaar eigenaar of huurder van een onroerende zaak? Dan ontvang je een WOZ-beschikking. Gemeenten stellen de WOZ-waarde ieder jaar opnieuw vast. De WOZ-waarde op de WOZ-beschikking is dan ook 1 jaar geldig.

Toename van WOZ-waarde

Door een computermodel worden verkooptransacties en waarden van vergelijkbare panden vergeleken om tot de WOZ-waarde te komen. Hierbij wordt vooral gekeken naar ligging en oppervlaktes. Voor veel woningeigenaren is de WOZ-waarde in 2023 fors gestegen (in de meeste gemeenten rond de 20% ten opzichte van 2022).

Voor- en nadelen van een hoge WOZ-waarde

Door de stijging van de waarde van onroerende zaken, per 1 januari 2023, zijn er voor een belegger enkele voor- en nadelen van de hogere WOZ-waarde. Wat de voor- en nadelen zijn door de toename van de WOZ, zetten wij voor jou op een rijtje.

Voordelen: 

  • Een hogere WOZ waarde betekent vaak dat het pand ook daadwerkelijk een hogere waarde vertegenwoordigt dan het jaar ervoor.
  • De WOZ waarde is onderdeel van de bepaling van de puntenhuur. Door een hogere WOZ waarde kan de puntentelling dus gunstiger uitpakken. Met het oog op de in te voeren middenhuur kan dit voor sommigen een verschil maken tussen vrije sector of sociale sector. 

Nadelen:

  • Gemeentelijke belastingen stijgen. De WOZ-waarde bepaalt de hoogte van de onroerendezaakbelasting (OZB) die je moet betalen, en ook de hoeveelheid afvalstoffenheffing die je betaalt. Hoe hoger de WOZ-waarde, hoe hoger de belasting. Ook de watersysteemheffing wordt gebaseerd op de WOZ-waarde van het pand.
  • Jouw Box 3 belasting stijgt omdat jouw bezit meer waard is. 

Je kunt het taxatieverslag van jouw woning of bedrijfspand opvragen bij de gemeente. Gemeenten sturen het taxatieverslag ook vaak mee als bijlage bij de WOZ-beschikking.
In het taxatieverslag staan de panden die de gemeente heeft gebruikt om de WOZ-waarde vast te stellen.

Kom in contact met Michel

Vanuit zijn focus op ondernemers en investeerders is Michel hét aanspreekpunt voor fix & flip of overbruggingsfinancieringen. Zelf is hij ook actief op het gebied van vastgoedtransformaties. Zijn persoonlijke netwerk zit vooral in omgeving Salland. Stuur hem gerust een bericht!