Wat is de maximale verhoging op sociale huurwoningen voor huurders met een hoger middeninkomen?

Wat zijn de prijsstijgingen voor de sociale- en vrije sector voor huurwoningen?

De maximale verhoging huur voor 2023 zijn vastgesteld voor zowel de sociale sector als de vrije sector. Voor de vrije sector geldt dat de huurprijs vanaf 1 juli met maximaal 4,1% omhoog mag. Voor de sociale sector gelden er een aantal andere opties:

  • Maximaal 3,1% als de (kale) huur € 300 of meer per maand is (dit is gelijk aan de gemiddelde loonontwikkeling);
  • Maximaal € 25 als de (kale) huur lager is dan € 300 per maand. Dit is meer dan 3,1%. Zo kunnen verhuurders de laagste huren sneller verhogen. En daarmee een huur aanvragen die beter past bij de kwaliteit van de woning.


Wat is de maximale verhoging op huurwoningen ingedeeld op inkomens?

Bovenstaande maximale verhoging voor sociale huur geldt voor een eenpersoonshuishouden wanneer het inkomen lager dan €48.836,- is en voor een meerpersoonshuishouden bij een inkomen ad. €56.513. Indien de huurder een hoger inkomen heeft dan voorgaand is een ruimere huurverhoging mogelijk:

  • Voor eenpersoonshuishoudens met een inkomen tussen de €48.836 en €57.573 of voor meerpersoonshuishoudens met een inkomen tussen de €56.513en €76.764 geldt een maximale huurverhoging ad. €50,- per maand
  • Voor eenpersoonshuishoudens met een inkomen meer dan €57.573 of voor meerpersoonshuishoudens met een inkomen meer dan €76.764 geldt een maximale huurverhoging ad. €100,- per maand

De maximale huurverhoging is van toepassing als u een zelfstandige woning (eengezinswoning, appartement, studio, bungalow, en dergelijke) verhuurt.

Kom in contact met Leonie

Leonie kent alle klanten van Beleggingspandlening. Zij is allround specialist voor zowel consumenten als professionals. Een eigen woningfinanciering valt ook binnen haar expertise. Zij werkt landelijk en komt graag met je in contact, dat mag ook via whatsapp!