Eigen woning financiering voor een vastgoedbelegger

Eigen woning financiering voor een vastgoedbelegger

Wat als je inkomsten uit verhuurde beleggingspanden hebt, tellen deze dan als inkomsten voor mijn eigen woning hypotheek? Deze vraag stelde een klant die ons onlangs belde. Zijn huidige hypotheekverstrekker zag de beleggingspanden alleen als last waardoor hij door het bezit hiervan juist minder kon lenen dan wanneer hij geen beleggingspanden had gehad. Omdat hij zag dat wij gespecialiseerd zijn in advies aan vastgoedbeleggers hoopte hij dat wij andere partijen hadden dan zijn huisbank.

Die hebben wij! We legden uit dat elke bank anders omgaat met beleggingspanden. Sommige banken verrekenen de werkelijke huurinkomsten met de werkelijke hypotheeklasten en zien het bedrag wat overblijft als extra inkomen. Anderen nemen bijvoorbeeld 70% van de huur en corrigeren dit met vaste normpercentages voor de financieringslast. En er zijn inderdaad ook banken die de beleggingspanden alleen als last corrigeren, waardoor je inkomen dus lager uitvalt. Deze laatste zijn dan ook niet geschikt voor vastgoedbeleggers, tenzij het inkomen ondanks de correctie natuurlijk toereikend is voor de woonwensen.

Onze klant had belang bij een zo hoog mogelijk additioneel inkomen uit huuropbrengst, zodat hij de beoogde woning ook nog kon verbouwen. Hierom selecteerden we een bank die uitging van werkelijke huur gecorrigeerd voor werkelijke financieringslast. De klant kreeg dus een extra inkomen uit verhuur bovenop zijn loondienstinkomen. Zo kon deze klant zijn woonwensen waarmaken

Kom in contact met Michel

Vanuit zijn focus op ondernemers en investeerders is Michel hét aanspreekpunt voor fix & flip of overbruggingsfinancieringen. Zelf is hij ook actief op het gebied van vastgoedtransformaties. Zijn persoonlijke netwerk zit vooral in omgeving Salland. Stuur hem gerust een bericht!